Studentská unie FIT VUT v Brně

děláme studium na FITu radostnějším

Kdo jsme?

  • Provozujeme studentský klub U Kachničky a podporujeme socializaci studentů.
  • Pořádáme velké i malé akce – DOD, Start@FIT, hudební večery, turnaje v deskovkách, šachu, kulečníku...
  • Organizujeme různé studentské přednášky a workshopy.
  • Reprezentujeme studenty na FIT, hájíme jejich zájmy a práva.
  • Komunikujeme s vedením fakulty, řešíme problémy.
  • A hlavně jsme parta studentů, které baví něco dělat!
Studentská unie FIT VUT v Brně

Ahoj! Co že je to ta Studentská unie, ptáš se? Je to prosté: jsme parta studentů z FITu, které nějak víc zajímá, co se na naší fakultě děje, a kteří chtějí něco dělat pro to, aby se nám tady všem studovalo a žilo lépe.

Pomáháme s organizací různých studentských akcí, stojíme třeba za Dnem otevřených dveří nebo akcí pro prváky Start@FIT, stojíme také za příručkou prváka (PDF/web). Určitě ses tak s námi už někdy setkal*a. Kromě toho nám fakulta svěřila také různé studovny na fakultě a hlavně klub U Kachničky, který pro vás pravidelně otvíráme a pořádáme v něm všemožné akce. V minulosti jsme mnohokrát uspořádali studentský ples FIT nebo hudební akci Rock@FIT.

Máš spoustu nápadů na skvělé akce? Umíš čepovat pivo? Chceš organizovat turnaje nebo hudební večery? Máš cit na grafiku, plakáty? Chceš fotit akce? Štve tě, jak fakulta k něčemu přistupuje, a chceš být hybatelem změny? Přidej se k nám!

Studentský klub U Kachničky

Klub U Kachničky – nebo prostě Kachna – je místnost R212 v prostorách FIT VUT, kde mohou studenti trávit čas, řešit projekty, zahrát si fotbálek, kulečník, deskovky, hrát na klavír nebo jen tak posedět s ostatními u sklenice čepovaného nápoje.

Pravidelně otvíráme v pondělí a ve středu od 16:00 do 21:50, často ale otvíráme i mimo tuto dobu. Aktuální informace nejen o otvírání najdeš na webu Kachna Online. Můžeš si tam zapnout push notifikace, aby ti žádná otvíračka neutekla! Najdeš tam také kalendář akcíkatalog deskových her, které si v klubu můžeš zahrát nebo si je odtud můžeš půjčit.

Studentský klub U Kachničky

Studentské přednášky a workshopy

Prostory klubu nám umožňují organizovat různé přednášky a workshopy o všemožných tématech. Neustále se snažíme hledat odborníky i nadšence, kteří rádi předávají své znalosti ostatním. Letos jste si tak mohli třeba poslechnout o Continuous Integration and Delivery či o myšlenkách open-source projektů, pohrát jste si mohli se základními i pokročilými funkcemi gitu, podebatovat jste mohli o cloudu a tak podobně.

Většinu přednášek a workshopů streamujeme a nahráváme! Obojí vždy najdeš na našem YouTube kanále. Informace o plánovaných přednáškách najdeš v našem kalendáři akcí.

Chtěl*a bys své kolegy*ně něco zajímavého naučit? Rádi tě u nás uvítáme! Ty si připravíš téma a libovolné materiály, my zařídíme prostor, techniku a propagaci. V případě zájmu kontaktuj hlavního organizátora, Daniela Marka (xmarek72@su.fit.vut.cz).

Týmy v Unii

Některé činnosti, které ve Studentské unii děláme, mají na starosti týmy, do kterých se členové SU seskupují. Každý tým má svého vedoucího, který dohlíží na jeho činnost a má v něm rozhodovací autoritu. Nutno podotknout, že jeden člen může být členem mnoha týmů a zároveň spousta činností SU přímo nespadá pod jakýkoliv tým.

Kachna tým

Kontakt: klub@su.fit.vut.cz Vedoucí: Lukáš Bláha (xblaha37@stud.fit.vut.cz, +420 778 022 509)

Odpovídá za provoz studentského klubu U Kachničky, a to včetně správy v něm umístěného majetku, udělování přístupů a zpřístupňování těchto prostor členům SU a dalším osobám. Zabezpečuje manipulaci s občerstvením pro členy spolku a odpovídá za údržbu s tím spojeného vybavení. Zařizuje úklid prostor.

PR tým

Kontakt: pr@su.fit.vut.cz Vedoucí: Jana Kováčiková (xkovac59@stud.fit.vut.cz, +420 773 713 095)

Stará se o propagaci SU a jí pořádaných akcí, spravuje její fyzické i digitální propagační kanály (facebook, instagram, nástěnky v prostorách fakulty). Vyřizuje žádosti externích subjektů na propagaci skrz komunikační kanály SU. Připravuje grafické podklady. Zajišťuje získávání fotografií na akcích SU a jejich archivaci. Zastřešuje brandmaking unie – iniciuje nákup propagačních předmětů, zajišťuje jejich grafický návrh.

HR tým

Kontakt: hr@su.fit.vut.cz Vedoucí: David Sedlák (xsedla1d@stud.fit.vut.cz)

Řeší personální záležitosti SU, organizuje nábory členů a vykonává vstupní pohovory s novými členy. Udržuje si přehled o aktivitě členů a týmů, sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu členů spolku. Snaží se o udržování dobrých vztahů mezi členy. Organizuje pro ně teambuildingové akce.

Prostudentský tým

Vedoucí: Lukáš Brázdil (xbrazd23@stud.fit.vut.cz)

Komunikuje se studenty, dalšími členy akademické obce a vedením fakulty na témata související se studiem a chodem fakulty. Sbírá a interpretuje k tomu podněty od studentů, hájí jejich zájmy. Jako nezávislá entita dohlíží na zkvalitňování výuky a studijních prostor, dodržování závazků ze strany vedení fakulty. Podporuje informovanost studentů ve věcech souvisejících se studiem, jejich vzdělání, rozhled a osobní rozvoj.

Technický tým

Vedoucí: Jindřich Dítě (xditej01@stud.fit.vut.cz)

Spravuje IT prostředky, které vlastní nebo má v užívání SU. Konzultujte technické záležitosti při jednání s fakultou nebo při organizaci akcí. Zajišťuje síťovou konektivitu v prostorách studentského klubu. Koordinuje vývoj vlastního software pro potřeby SU. Spravuje e-mailové adresy SU a přístupy členů spolku k službám třetích stran, integraci a konfiguraci těchto služeb.

Finančně-legislativní tým

Vedoucí: Ondřej Ondryáš (xondry02@stud.fit.vut.cz)

Řeší financování činností spolku. Zajišťuje tvorbu daňového přiznání, finanční závěrky a dalších zákonných náležitostí. Vyjednává získávání finančních prostředků. Určuje pravidla pro nakládání s finančními prostředky spolku. Vytváří stanoviska k legislativnímu rámci činností spolku, podílí se na tvorbě vnitřních předpisů a navrhuje jejich změny.

Entertainment tým

Vedoucí: Lukáš Brázdil (xbrazd23@stud.fit.vut.cz)

Koordinuje akce organizované Studentskou unií. Podporuje společenský život na fakultě, a to typicky pořádáním koncertů, soutěží a různých jiných akcí menšího rozsahu zejména v prostorách studentského klubu U Kachničky. Spravuje deskové hry v klubu.

Vedení Unie

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze tvořená všemi řádnými členy (hlasovat na jejím zasedání ale můžeš až po uplynutí tříměsíční zkušební doby). Většinu činnosti SU však řídí hlavně vedoucí týmů a koordinuje ji všemi členy volený předseda, kterému pomáhá místopředsedkyně.

Ondřej Ondryáš

Předseda SU FIT

Předseda je statutárním orgánem SU. Jedná jménem spolku a zastupuje jej tak navenek. Jeho funkční období je jednoleté.

Kontakt:
predseda@su.fit.vut.cz, xondry02@stud.fit.vut.cz
+420 734 712 683

Ondřej Ondryáš

Jana Kováčiková

Místopředsedkyně SU FIT

Místopředsedkyně v některých případech zastupuje předsedu ve vnitřních záležitostech spolku. Její funkční období je jednoleté.

Kontakt:
mistopredsedkyne@su.fit.vut.cz, xkovac59@stud.fit.vut.cz
+420 773 713 095

Jana Kováčiková

Chceš se přidat?

SU je především spolek dobrovolníků – nikdo tě do ničeho nebude nutit, očekáváme ale, že se k různým úkolům budeš hlásit sám*a nebo že přijdeš s vlastní iniciativou k novým činnostem, se kterými ti ostatní rádi pomohou. Chceš být jedním z nás? Napiš nám na Discord nebo se ozvi našemu HR týmu. Probereme s tebou, co se dá dělat, co to obnáší a jakou formu členství zvolit.

Koho potřebujeme

Jak bylo řečeno v úvodu, dělat se dají mraky věcí. Nejvíce nám teď chybí lidi, kteří jsou schopni aktivně se chopit různých úkolů a výzev, organizovat a řídit akce. Stejně tak ale oceníme i ty z vás, kteří jsou ochotni pár hodin týdně strávit za barem v klubu nebo tam třeba občas utřít prach.

Aktuálně bychom potřebovali lidi třeba na:

Možnosti členství

Pokud chceš pomáhat s aktivitami SU, máš dvě možnosti: stát se aktivním spolupracovníkem, nebo řádným členem.

Aktivní spolupracovníci mají přístup k našemu Discordu a mohou se zapojit do jakékoliv činnosti libovolných týmů v SU. Je to ideální možnost, pokud bys chtěl*a třeba pomáhat za barem nebo na větších akcích, nebo i pokud chceš čas od času něco menšího zorganizovat v klubu. Jsou zváni na zasedání členské schůze SU, kde se ale nemohou účastnit hlasování (typicky o různých vnitřních předpisech SU). Aktivním spolupracovníkem se může stát kdokoliv.

Řádný člen je členem spolku podle stanov. Jeho povinností je účastnit se zasedání členské schůze, kde může hlasovat a volit orgány spolku (po uplynutí zkušební doby) nebo být do nich volen. Řádnými členy mohou být pouze studenti FIT VUT.

Stanovy a předpisy

Studentská unie je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku. Jeho chod se formálně řídí stanovami a dalšími vnitřními předpisy, které najdeš zde.

Napiš nám

Kdyby tě cokoliv zajímalo, neváhej se nám ozvat. Kontakty na vedoucí jednotlivých týmů najdeš výše, tady jsou nějaké další adresy, které můžeš použít.

PR tým (žádosti o propagaci a podobně): pr@su.fit.vut.cz
Vedení SU (předseda, místopředseda a vedoucí týmů): vedeni@su.fit.vut.cz
HR tým (nábor členů): hr@su.fit.vut.cz
Správa studoven na FIT: studovny@su.fit.vut.cz
Pro komunikaci ohledně klubu U Kachničky: klub@su.fit.vut.cz

Discord SU: discord.gg/hDujegE
Telefon do klubu U Kachničky: +420 541 141 013

Studentská unie FIT VUT v Brně
Božetěchova 1/2
612 00  Brno
IČ: 266 29 216