Předpisy

Vnitřní předpisy slouží k doplnění závazných informací, které se do stanov "nevešly", nebo u kterých jsou očekávány častější změny. Jejich schválení podléhá ale stejným pravidlům jako stanovy.

Vnitřní předpis Studentské unie FIT VUT v Brně o preferovaném místě a době konání zasedání členské schůze
VP-2019-01

Vnitřní předpis Studentské unie FIT VUT v Brně o informačním systému pro evidenci sympatizujících členů, členských příspěvků, prestiže, hotovosti a zásob
VP-2019-02

Vnitřní předpis Studentské unie FIT VUT v Brně o pravidlech elektronické přihlášky sympatizujícího člena
VP-2019-03