Stanovy

Studentská Unie, jakožto zapsaný spolek, má své legislativní povinnosti. Mezi ty patří i povinnost mít dokument, kterým se všechny záležitosti unie řídí. Ten se nazývá "Stanovy" a musí být uložen ve veřejném rejstříku. Stanovy zachycují všechny právní záležitosti unie, popisují práva a povinnosti členů, stanovují způsoby voleb a podobné.
Každý řádný člen Studentské unie by měl stanovy znát.

Odkaz do veřejného rejstříku a sbírky listin, odkud si můžete stáhnout aktuální verzi platných stanov, najdete zde.