Týmy

Vnitřně se SU FIT dělí na menší samostatné celky, které spolupracují. Členové unie si vybírají týmy, které je zajímají a nemusí tedy každý dělat všechno.

Organizační tým:

Zabezpečit chod SU FIT

Kontaktní osoba: Ivo Juráček (xjurac05)
Organizační tým se stará o chod spolku, účetnictví či právní úkony. Dále komunikuje s ostatními spolky či se SKAS FIT, SKAS VUT či partnery. Řeší propagační předměty či vybavení klubu a studentských prostorů.

 

Prostudentský tým:

Hájit zájmy studentů FIT VUT

Kontaktní osoba: Ondřej Kinšt (xkinst01)
Prostudentský tým pravidelně komunikuje s vedením fakulty a zástupci tohoto týmu navštěvují kolegia děkana. Dále členové sbírají podněty a zpětnou vazbu od studentů a předávají je vedení fakulty či akademikům. Hájí studenty, je-li to možné.

 

PR tým: 

Správa vztahů mezi SU a veřejností

Kontaktní osoba: Kiwa Urmínová (xurmin01)
PR tým spravuje studijní a teambuildingové skupiny jednotlivých ročníků na Facebooku, dále se stará o nástěnky a správu Facebookových stránek SU FIT a Studentský klub U Kachničky. Tvoří obsah na web a stará se o aktuálnost informací.

 

Entertainment team:

Zajišťuje konání zábavních akcí na fakultě

Kontaktní osoba: Klaudia Fajtová (xfajto00)
Entertainment team zajišťuje veškeré akce ve studentském klubu a významnou měrou se podílí na konání větších akcí. Vymýšlí program a stará se o jeho realizaci.

 

Technický tým:

Zabezpečit technické vybavení SU FIT

Kontaktní osoba: Michal Kotoun (xkotou04)
Technický tým se stará o různé účty, které má SU k dispozici, dále obstarává přístupy do studentského klubu, řeší provoz techniky ve studentském klubu a spravuje webový server.

 

HR tým:

Personální oddělení SU FIT

Kontaktní osoba: Viktor Konupčík (xkonup01)

HR tým se stará o lidskou stránku unie, ať už nabírání novýchých členů, tak jejich začlenění do zbytku unie. Pomáhá také s rekapitulací práce členů unie a pořizování vnitřního feedbacku. 

 

Kachna tým

Starost o zabezpečení chodu studentského klubu

Kontaktní osoby: Jiří Veverka (xvever12)
Kachna tým má na starosti studentský klub. Zajišťuje úklid, údržbu i provoz těchto prostor.