Zápisy

Zápisy

Zápisy ze zasedání SU FIT v akademickém roce 2019/2020:

Zápis SU z 24.09.2019