Zápisy

Zápisy ze zasedání SU FIT v akademickém roce 2019/2020:

Žádný zápis nebyl zveřejněn